Työyhteisön pysyvä muutos

Työyhteisö kukoistaa ja tekee parempia tuloksia, kun työntekijät voivat kokonaisvaltaisesti hyvin ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa toimii. Hyvinvointia tukee tunne siitä, että annetuista työtehtävistä suoriutuu hyvin. Tämän mahdollistaa monipuoliset työ&elämätaidot teknisen asiaosaamisen lisäksi. Työ&elämätaitoja ovat mm. oman ammattitaidon kehittämisen taidot, työyhteisötaidot ja vuorovaikutustaidot. Ne ovat osaamista, joita on mahdollista kehittää. Työyhteisön osaamisen kehittämisessä on hyvä kohdistaa huomio tulevaisuuteen ja pohdittava työntekijöiden osaamisen kehittämisen tarpeita suhteessa organisaation tulevaisuuden suuntaan.

Esihenkilövalmennus - Nostetta työhön

Esihenkilön rooli vaatii suurta epäitsekkyyttä ja äärimmäistä vilpittömyyttä. Tämä valmennus on tarkoitettu henkilöille, joiden tavoitteena on ryhtyä tai ovat jo aloittaneet työnsä esihenkilöinä. Valmennus tarjoaa tukea sekä oman itsensä että tiimin kehittämiseen ja johtamiseen. Esihenkilövalmennus auttaa syvällisemmin ymmärtämään millaista johtamista tarvitaan tiimin eri kehitysvaiheissa tavoitteena samalla kehittyä itse mahdollistajana.

Esihenkilövalmennus antaa monipuoliset työkalut omien taitojen kehittämiseen, jotka ovat käytännönläheisiä ja niitä voi heti hyödyntää omassa työssään. Konkreettiset ja todelliset työelämän esimerkit tekevät valmennuksesta vaikuttavan.

Esihenkilövalmennus mahdollistaa:
- oman minän tuntemisen esihenkilönä
- vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittymisen
- kuuntelun ja läsnäolon taitoja
- oppia tunnistamaan työyhteisön potentiaalia
- vaikeiden johtamistilanteiden kääntämisen mahdollisuuksiksi

Valmennuksen painopiste ja sen kesto suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Kysy lisää ja pyydä tarjous

Työyhteisön ryhmä-, pari- ja yksilövalmennus

Ryhmävalmennuksia tukevat kustomoidut pari- ja yksilövalmennukset - suunnattuna kunkin henkilön yksilöllisiin kehittymisen mahdollisuuksiin. Jokaisella työntekijällä on vahvuuksia, jotka on hyvä tuoda näkyviksi voimavaroiksi. Ennen kaikkea ihmisen on tärkeää kokea tekevänsä merkityksellistä työtä. Valmennuksessa kirkastetaan työntekijän sekä luontaisia että hankittuja vahvuuksia, jotka edistävät kyvykkyyden kokemusta.

Valmennusmenetelmät ovat osallistavia ja ne herättävät uusia ajatuksia. Valmennusten vaikuttavuuden perustana on niiden kesto ja prosessissa rinnalla kulkeminen.

Työyhteisön valmennusten tavoitteena on jokaisen osallistujan oman työn kehittäminen, työn merkityksellisyyden oivaltaminen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen.

Ryhmä-, pari- ja yksilövalmennus mahdollistaa:
- oman ajan hallintaa
- vuorovaikutusta ja empatiaa
- resilienssiä ja paremman palautumisen
- stressinhallintaa
- oman vireen ja fokuksen kehittämistä

Kysy lisää ja pyydä tarjous

Aloitetaan yhdessä SaagaMind -hyvinvointivalmennus!

Valmennus rakentuu ohjelmista, jossa käsitellään työyhteisöissä yleisemmin esiintyviä ilmiöitä sekä henkilökohtaisia muutostarpeita.

Kehitetään yhdessä uusi suunta.
Ota yhteyttä!

Ole yhteydessä oheisella lomakkeella ja kerro, miten voin olla avuksi.

Sari Bergman
sari.bergman@saagamind.fi
040 630 9876

En ole robotti: Kuinka paljon on viisi plus yksi?

Lähetä